Giới thiệu

Câu chuyện công ty

Được thành lập vào năm 2016, Thâm Quyến Trung Quốc, mục đích của IVIDA là sản xuất thuốc lá điện tử/thuốc lá bay hơi chất lượng cao và tinh tế.

 

Triết lý công ty

Kế thừa khái niệm lành mạnh, Đấu tranh để đổi mới.

Tầm nhìn của công ty

Cùng có lợi và hợp tác cùng có lợi

Certificate Proof